Lạm phát là gì và vì sao nó quan trọng?

Lạm phát là một thuật ngữ kinh tế học gần gũi với tất cả chúng ta, bạn có thể nghe báo đài nhắc đến nó mỗi ngày. Nhưng thật sự về bản chất thì lạm phát là gì? Bạn đã hiểu rõ về lạm phát hay chưa? Hãy cùng theo dõi vieo này để biết thêm…