🔴 Giếng Rửa Tội là gì ?… | LM Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

0Xin mời Quý Cộng Đoàn vui lòng chia sẻ cho nhiều người cùng xem và Đăng ký kênh để đón xem các video mới nhất:
Tin tức & Thời sự https://www.youtube.com/playlist?list…
Các bài giảng về Kinh Thánh và Phụng Vụ của Cha vicente Nguyễn Thế Thủ https://www.youtube.com/playlist?list…
Các bài giảng về Kinh Thánh của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm https://www.youtube.com/playlist?list…
Học hiểu về Thánh Lễ của Cha Phaolo Nguyễn Phong Phú https://www.youtube.com/playlist?list…
Tuần Chầu Lượt các Giáo Xứ https://www.youtube.com/playlist?list…
Tiểu sử 117 Thánh tử đạo Việt Nam https://www.youtube.com/playlist?list…
Tuyển tập Thánh Ca Công Giáo https://www.youtube.com/playlist?list…
Tuyển tập các Thánh Lễ và Nghi Thức Hôn Phối https://www.youtube.com/playlist?list…
Lế An Táng và Tiễn đưa về nơi an nghỉ https://www.youtube.com/playlist?list…
Lễ Truyền Chức & Bổ Nhiệm https://www.youtube.com/playlist?list…
Ngắm 15 sự thương khó Chúa Giesu https://www.youtube.com/playlist?list…

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc