5. P5 | Thiện Pháp & Bất Thiện Pháp Là Gì | Phước Đức PSTĐ | Thiền sư.TS.ĐĐ Thiện Minh | Sukha Panna

0Thiện pháp”, đó là những sự tốt đẹp từ tâm hồn của con người như: hành động tốt; tính tốt; thiện xảo; đức hạnh; tư cách đúng; ý chí đúng; hành động đáng khen; …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc