Bài 11 – Object methods là gì?

4

Get real time updates directly on you device, subscribe now.Object methods là gì?

🍣Đăng ký tham gia học nhóm: http://bit.ly/coders-tokyo-signup

🍣Hãy chia sẻ clip này để những người chưa biết đến khoá học MIỄN PHÍ có cơ hội được tham gia

🍣Video lần này có gì?
1. Function là gì
2. Define a function
3. Execute/Call a function

🍣Event live stream: http://bit.ly/coders-tokyo-fb-event

Facebook Page: http://bit.ly/coders-tokyo-fb
Youtube Playlist: http://bit.ly/coders-tokyo-youtube-playlist

#coders #tokyo #coders_tokyo #free_coding_class #javascript #object_methods #CodersTokyo

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc

Get real time updates directly on you device, subscribe now.