Bẫy giá trị (Value Trap) là gì? Đặc điểm và cách xác định

0Bẫy giá trị (tiếng Anh: Value Trap) là khi một cổ phiếu hoặc khoản đầu tư được định giá rẻ vì có được các thông số định giá thấp.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc