#BINANCE_03: Lệnh Stop Limit và OCO Trên Binance là gì, Khác Biệt và Cách Dùng Đánh Chặn 2 Đầu

2TÓM TẮT NỘI DUNG

🎯 CÁC LOẠI LỆNH
     ■ Limit: Giới Hạn Cố định.
     ■ Market: Theo Giá thị trường.
     ■ Stop Limit: Chặn 1 đầu.
     ■ OCO (One-Cancels-Other): Chặn 2 đầu

🎯 STOP LIMIT
(2 ĐK hoặc lên hoặc xuống)

     ■ Stop: Giá Thỏa Mãn.
     ■ Giá Limit: Giá Bắt Râu.
         ◇ Chặn Đầu: bắt râu cao hơn khi bán.
         ◇ Chặn Đít: bắt râu thấp hơn khi mua.
     
🎯 OCO
(3 ĐK Chặn cả 2 đầu).

   ☣ MUA (Min =》 Max)
     ■ Giá Giới Hạn: Chặn Đít (bắt râu thấp).
     ■ Stop: Căn mức trung bình.
     ■ Giá Limit: Chặn Đầu (bắt râu cao)

   ☣ BÁN (Max =》 Min)
     ■ Giá Giới Hạn: Chặn Đầu (bắt râu cao).
     ■ Stop: Căn mức trung bình.
     ■ Giá limit: Chặn Đít (bắt râu thấp).

🎯 SỰ KHÁC BIỆT?.

    ■ Thỏa điều kiện: 
       ◇ Market: 0 điều kiện.
       ◇ Limit: 1 Điều kiện.
       ◇ Stop Limit: 2 Điều kiện.
       ◇ OCO: 3 Điều kiện.

    ■ Thời Gian
       ◇ Market: Khớp lệnh ngay lập tức.
       ◇ 3 lệnh sau: Mất time đợi thỏa đk.

    ■ Lợi Nhuận & Rủi Ro
       ◇ Market: Nhanh = Ẩu.
       ◇ 3 lệnh sau: Kiểm soát rủi ro, tối ưu $.

☆☆☆☆☆☆♡☆☆☆☆☆

🎯 LINK ĐĂNG KÝ TẢI APP #BINANCE: https://bit.ly/3dDYnFT

🎯 LINK ĐĂNG KÝ & TẢI APP #VNDC: https://bit.ly/3pZelh1

🎯 LINK ĐĂNG KÝ TẢI APP #FAUCETPAY: https://bit.ly/3jr3E4e

🎯 LINK ĐĂNG KÝ TẢI APP #OKEX: https://bit.ly/3ulDgxG

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
THAM KHẢO THÊM ♡♡♡

☣ HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỚI VNDC: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuKLDg5iqcx0b4CUQfuipF8Zy6_KBEGJJ 

☣ HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỚI FAUCET PAY: https://youtube.com/playlist?list=PLuKLDg5iqcx0CkKnD5Oyrp2w97aYF7Qjc

☣ HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỚI TRUST WALLET: https://youtube.com/playlist?list=PLuKLDg5iqcx3UaoW8h9505dXRi6vgdxSw

☣ HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỚI BINANCE: https://youtube.com/playlist?list=PLuKLDg5iqcx0VW0Zvt0npPzUokJKJG6jL

☣ HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP VỚI SÀN OKEX: https://youtube.com/playlist?list=PLuKLDg5iqcx0kwCVxJYLfHYE5P33S0Zwz

☆☆☆ THAM GIA CHÉM GIÓ ĐÊ ☆☆☆

🎋 GROUP ZALO TRADE COIN: https://zalo.me/g/vaybgn561

🎋 GROUP FACEBOOK ĐÀO COIN: https://bit.ly/3pwB1nz

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc