Bitcoin là gì? Bitcoin có thể thay thế VÀNG?

0Bitcoin là gì? Bitcoin có thể thay thế VÀNG?
Lịch sử ra đời và phát triển.

#bitcoin #blockchain #btc

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc