Bond aid là gì ? Primer là gì ? Base & Top là gì ?

0Cùng tìm hiểu về tính chất và công dụng của các khóa chất trong nail

Và biết chúng sử dụng vào những trường nào

Bond aid : kiềm PH, khử dầu
Primer : Chất liên kết móng thật vá móng giả
Base gel : sơn lót
Top gel : sơn bóng

Hãy dõi theo tớ qua:
🏠 Hình ảnh : https://www.instagram.com/sahsaminhnhat_nail/
🌏 Page : https://www.facebook.com/sahsaminhnhat
📞 Zalo : 0908-012-012

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc