Câu DỰA – TỰA là gì, cách cân phao câu Dựa bằng cần đơn đài, Iso như thế nào?

12Cách câu Dựa tránh cá con khi câu tự nhiên bằng cần đơn đài, Iso. Dự định cuối tháng 7 sẽ đi hồ Đà Bắc chill 2 hôm và quay video thực tế cách câu dựa bằng cần đơn ngoài tự nhiên, cả nhà cùng hóng nhé.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc