Câu DỰA – TỰA là gì, cách cân phao câu Dựa bằng cần đơn đài, Iso như thế nào?Cách câu Dựa tránh cá con khi câu tự nhiên bằng cần đơn đài, Iso. Dự định cuối tháng 7 sẽ đi hồ Đà Bắc chill 2 hôm và quay video thực tế cách câu dựa bằng cần đơn ngoài tự nhiên, cả nhà cùng hóng nhé.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc

Comments
 1. 4 tháng ago
 2. 4 tháng ago
 3. 4 tháng ago
 4. 4 tháng ago
 5. 4 tháng ago
 6. 4 tháng ago
 7. 4 tháng ago
 8. 4 tháng ago
 9. 4 tháng ago
 10. 4 tháng ago
 11. 4 tháng ago
 12. 4 tháng ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.