Chém gió – nói chuyện phiếm tiếng Anh là gì? How to say chem gio in English

0

Get real time updates directly on you device, subscribe now.#chemgio #idioms #tienganhlagi
Chém gió tiếng Anh là gì? How to say chem gio in English? Nói chuyện tầm phào nói như thế nào? how to say “to have a conversation in an informal way” in Vietnamese?
Các video đã tham khảo:Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc

Get real time updates directly on you device, subscribe now.