Cụm Khu Công Nghiệp Tân Hội – Tân Châu Tây Ninh

0 0Cụm Khu Công Nghiệp Tân Hội – Tân Châu Tây Ninh Cụm Công nghiệp Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, quy mô 49,19 ha với lợi thế ngay tại vùng …

source: https://liveshare.vn

xem thêm các bài viết về Công Nghiệp: https://liveshare.vn/cong-nghiep