Điểm mạnh của bạn là gì? / Phỏng vấn tìm việc l Duy Đông Channel

0Trong phỏng vấn nếu được hỏi đến điểm mạnh hẳn nhiều ứng viên sẽ thấy vui hơn là hỏi điểm yếu, bởi điểm yếu thường sẽ nghĩ đến điểm trừ, những khuyết …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc