GAP LÀ GÌ? ĐỊNH NGHĨA, TÍNH NĂNG VÀ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VỚI GAP MANG LẠI HIỆU QUẢ NHẤT

1Giao dịch ngoại hối thành công không chỉ đòi hỏi một hệ thống giao dịch tốt mà còn phải hiểu biết về thị trường. Trong phân tích kỹ thuật, bạn thường có thể bắt gặp cụm từ Gap la gì. Đây là một hệ quả khá thú vị của các tình huống thị trường, và quan trọng nhất, là một phương pháp kiếm tiền hiệu quả.
#gaplagi

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc