Giá đóng cửa điều chỉnh (Adjusted Closing Price) là gì? Đặc điểm

1

Get real time updates directly on you device, subscribe now.Giá đóng cửa điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Closing Price) là giá đóng cửa của cổ phiếu được điều chỉnh để phản ánh chính xác giá trị của cổ phiếu đó sau …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc

Get real time updates directly on you device, subscribe now.