Guitar đệm hát cơ bản – 15 Metronome là gì? – Hải Lê

015 Metronome là gì? Học kỹ năng sáng tạo tại Maker.vn https://www.youtube.com/MakerVN?sub_confirmation=1 Facebook Page: http://fb.com/MakerVN.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc