HẠNH PHÚC LÀ GÌ?

0HẠNH PHÚC LÀ GÌ?
Mô hình hạnh phúc có điều kiện khiến trên 90% trong chúng ta tưởng đó là mô hình duy nhất và bị cuốn vào mô hình đó…
Không phải vậy, đó không phải là mô hình để nói về hạnh phúc thật sự.
Sự hạnh phúc thật sự nằm bên trong mỗi chúng ta, hạnh phúc trong hiện tại và luôn có tầm nhìn vào tương lai!

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc