IoT là gì

0Trong phần này mình sẽ chia sẻ về khái niệm IoT là gì
Khóa học đầy đủ về cách thức xây dựng sản phẩm IoT từ phòng Lab đến thương mại ở link dưới
https://unica.vn/huong-dan-phat-trien-san-pham-iot-tu-phong-lab-den-thuong-mai?aff=427890

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc