Kỹ thuật nuôi cua đinh | thủy sản

4#thuysan #Trangtinthuysan #nuoiluonkhongbun
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cua đinh thương phẩm, các bước xây hồ và chọn giống, cách chăm sóc, cho ăn, phòng bệnh.
———————————————–
#

Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng

Mô hình nuôi lươn sinh sản

Hướng dẫn cách thả lươn giống

Sáng kiến hồ lọc nước trong nuôi tôm

Kỹ thuật xây hồ nuôi lươn sinh sản

source: https://liveshare.vn

xem thêm các bài viết về Nông Nghiệp: https://liveshare.vn/cong-nghiep