Làm NGƯỜI LỚN, khó nhất là gì? | SPIDERUM | Limitless | Góc Tâm Sự

20Làm NGƯỜI LỚN, khó nhất là gì? | SPIDERUM | Limitless | Góc Tâm Sự

Ghé Cửa Tiệm Spiderum ngay để rinh những chiếc áo đặc biệt:
http://b.link/cua-tiem-spiderum-youtube

Mã khuyến mãi: SPIDERUM-SHOP
Giảm 20,000 ₫ cho nhóm sản phẩm Cửa tiệm Spiderum từng sản phẩm trong đơn hàng (khi mua 1 sản phẩm trở lên)

Link mua sách DevUP: http://b.link/DevUP-Youtube

Ghé Shop ủng hộ nhà Nhện thôi các bạn ơi:
http://b.link/youtube-shop-spiderum
______________
Bài viết: Làm người lớn, khó nhất là gì?
Được viết bởi: Limitless
Link bài viết: http://b.link/youtube-Lam-nguoi-lon-kho-nhat-la-gi-v2x

Làm NGƯỜI LỚN, Khó nhất là gì? | SPIDERUM | Limitless | Góc Tâm Sự
______________
Giọng đọc: Isa Quan
Editor: Nguyễn Sơn (Smallest son)

Những nội dung liên quan:

______________
Website: https://Spiderum.com
______________
Social:
https://anchor.fm/spiderum (PODCAST)
https://Facebook.com/Spiderum
https://Instagram.com/spiderum.official
______________
Disclaimer:
Pexels.com
Music:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #goctamsu #nguoilon

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc