Lễ Chúa Thăng Thiên là gì?

0Lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa Giêsu Kitô lên trời. 5 Điểm quan trọng về sự thăng thiên của Chúa Giêsu Kitô. Chúa thăng thiên là gì (Chúa lên trời)? Tại sao điểm này quan trọng? Và ý nghĩa là gì khi Chúa về trời?

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc