LSKH #7: E=mc2 là gì? Vì sao không thể di chuyển với tốc độ ánh sáng?

39Lược sử khoa học P7: E=mc2 là gì? Vì sao nó làm thay đổi thế giới? Vì sao không thể di chuyển với tốc độ ánh sáng? Chúng ta đều biết rằng, mọi vật chất, hay …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc