Luyện nghe tiếng Trung bài 1: Bạn tên là gì?

0Luyện nghe tiếng Trung chủ đề:你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzi? Bạn tên là gì? (Phần 1) === Xem thêm các bài học cùng chủ đề liên quan: Chào hỏi …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc