MACBOOK PRO 16: Apple Đã Lắng Nghe Người Dùng!MacBook Pro 16 cho thấy Apple đã lắng nghe người dùng với những sự thay đổi từ bàn phím và hệ thống tản nhiệt. Ngoài ra, bản macbook pro mới nhất cũng được nâng cấp về hiệu năng, màn hình kích thước mới và thời lượng pin lớn nhất trên laptop hiện nay.
_
THEO DÕI:
Page:
Web:
Group:
Instagram:

ĐỘI NGŨ:
Quốc Hưng:
Tuấn Anh:
Trần Long:

LIÊN HỆ:
Phone: 0918 660 468 – 0986 469 681 (Tuấn Anh)
Email: hi@thinkview.vn

source: https://liveshare.vn

xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://liveshare.vn/cong-nghe

Comments
 1. 2 năm ago
 2. 2 năm ago
 3. 2 năm ago
 4. 2 năm ago
 5. 2 năm ago
 6. 2 năm ago
 7. 2 năm ago
 8. 2 năm ago
 9. 2 năm ago
 10. 2 năm ago
 11. 2 năm ago
 12. 2 năm ago
 13. 2 năm ago
 14. 2 năm ago
 15. 2 năm ago
 16. 2 năm ago
 17. 2 năm ago
 18. 2 năm ago
 19. 2 năm ago
 20. 2 năm ago
 21. 2 năm ago
 22. 2 năm ago
 23. 2 năm ago
 24. 2 năm ago
 25. 2 năm ago
 26. 2 năm ago
 27. 2 năm ago
 28. 2 năm ago
 29. 2 năm ago
 30. 2 năm ago

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.