Mẹo vặt Garmin: VO2 tối đa là gì?

1Mẹo vặt Garmin là một loạt video tạo ra để giải thích thuật ngữ và tính năng hữu ích cho bất kỳ ai, từ những người đam mê thể thao đến người dùng bình thường, và từ người mới bắt đầu đến người chuyên nghiệp. Tìm hiểu VO2 tối đa bằng video sinh động này.

Các video khác trong loạt bài này:
Đo lường VO2 tối đa: https://youtu.be/oUXHA0Faj5k

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc