Nghề Trainer là gì – Giới thiệu khóa học Train The Trainer ở Hà Nội

0Khóa học Train The Trainer – Nghề vàng rạng danh

https://youcannow.vn/khoa-hoc-train-the-trainer-nghe-vang-rang-danh

“Một cách dễ dàng để phát triển giá trị của bản thân lên đến hơn 50% so với thời điểm hiện tại đó là trau dồi kỹ năng giao tiếp của bạn trên cả hai phương diện: các văn bản cũng như lời nói” (Warren Buffett). Việc nâng cấp năng lực và nội lực cho bản thân trong bối cảnh mới là thực sự cần thiết.

Hiện tại và tương lai thì nghề đào tạo kỹ năng mềm – diễn giả đang vô cùng rộng mở, là mảnh đất hứa về thu nhập cao, trao giá trị và nhận được sự tôn quý từ khách hàng và cộng đồng.

Học bằng trải nghiệm để cất cánh thành công – khẳng định giá trị bản thân bằng việc tham gia đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và toàn xã hội.

MỤC TIÊU – Sau khóa học, học viên sẽ đạt được:

 Hiểu sâu sắc các nguyên tắc đào tạo phát triển nhân lực lĩnh vực kỹ năng mềm
 Nắm bắt các kỹ thuật giảng dạy kỹ năng mềm hiệu quả và tạo ấn tượng mạnh mẽ.
 Thuần thục cách thức triển khai lớp học ấn tượng – hiệu quả thu phục cao
 Rèn luyện thực tiễn về đứng lớp gắn liền bộ giáo trình 10 kỹ năng mềm dành cho người đi làm, thanh thiếu nhi.
 Vận dụng chuyên nghiệp các quy trình trước, trong sau đào tạo để thực hiện công tac đào tạo chuyên nghiệp tại doanh nghiệp, trường học.
 Sở hữu phương pháp trình bày, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực cho người nghe luôn nhiệt huyết, chủ động và quyết liệt sáng tạo – hướng đến trở thành Diễn giả chuyên nghiệp.
 Được tham gia cộng đồng Core Trainer: tương tác phát triển năng lực và nội lực làm nghề; chia sẻ cơ hội công việc; hỗ trợ đời sống tinh thần và vật chất với quan điểm xuyên suốt “Sharing is Caring”

HOTLINE TƯ VẤN: 098 534 9755
Website : https://youcannow.vn
Tham khảo lịch học: http://lichhoc.youcannow.vn

#trainer #kynang #trainthetrainer

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc