Ngũ suy tướng hiện và ý nghĩa của tụng kinh là gì?. TG: Huyền Ngu – Quảng Tánh#Hoàng_Nam_đọc_truyện
Nhân đọc sách Phật, chúng tôi có vài điều chưa rõ, nay xin kính hỏi: Ngũ suy tướng hiện là gì? Tôi thỉnh thoảng có đi chùa, được quý thầy khuyên nên cố gắng đi chùa tụng kinh. Vì tôi là một người mới biết đạo Phật nên tôi chưa hiểm lắm về ý nghĩa của việc tụng kinh, xin giúp tôi hiểu rõ.

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.