OKRs là gì? Tại sao đây lại là công cụ quản trị hiện đại nổi tiếng nhất hiện nay? VNOKRs

1OKRs là mô hình quản trị hiện đại được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trong Video này, chúng ta cùng tìm hiểu lịch sử là OKRs, định nghĩa và những ví dụ về …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc