Phật tánh là gì và phương pháp ngộ nhập

29

Get real time updates directly on you device, subscribe now.Phật tánh là gì và phương pháp ngộ nhập (chứng nhập). Phần đầu video này là lời khai thị của Đức Thế Tôn về kiến tinh trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm (http://bit.ly/KinhLangNghiemPDF). Phần sau là khai thị của ngài Lai Quả thiền sư qua bản ghi chép thiền thất khai thị lục.

#PhậtTánhLàGì #ThiềnTông #TổSưThiền #LaiQuảThiềnSư #HòaThượngDuyLực

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc

Get real time updates directly on you device, subscribe now.