Quyền chọn bán Covered Call là gì? | Đầu tư stock option | Cổ Phiếu USA

16Chào các bạn, trong Video ngày hôm nay EZ TECH CLASS chia sẻ cùng các bạn quyền chọn Covered Call là gì và sử dụng trong hoàn cảnh nào?

Quyền chọn chứng khoán với cá quyền mua (Call), quyền bán (Put) là những lĩnh vực đầu tư chứng khoán phái sinh đang được quan tâm nhiều hiện nay.

Quyền chọn Covered Call giúp bạn có thể tạo các hợp đồng bán (option contract) dựa trên tài sản cơ sở bôi số của 100 cổ phiếu đang sở hữu. Bán các quyền chọn Covered Call là cách để tạo thêm nguồn thu nhập (income) từ cổ phiếu các bạn đang giữ.

Quyền chọn Covered Call là chiến lược hỗ trợ đầu tư cổ phiếu lâu dài, mang lại thu nhập ổn định.

Các từ khóa tìm kiếm liên quan:
• Quyền chọn Covered Call
• Covered Call là gì?
• Quyền chọn là gì?
• Option là gì?
• Cách chơi stock option
• Quyền chọn chứng khoán
• Quyền chọn cổ phiếu
• Chứng khoán Mỹ
• Ví dụ quyền chọn Covered Call

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm!

Các bạn hãy nhất nút Like & Subscribe để cùng chung tay giúp Cổ Phiếu USA phát triển thành cộng đồng rộng lớn, uy tín về đầu tư chứng khoán, cổ phiếu ở Mỹ nha.

© Cổ Phiếu USA 2019

#coveredcall #quyenchon #cophieuusa

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc