Storm Spirit vs Morphling – Don't Tip the WRONG person! (Dota 2)Dota 2 Laning Tutorial
Storm Spirit vs Morphling – Don’t Tip the WRONG person!

Match ID: 5463174631
Gameplay by: Lil Pencil
Douyu Stream:

Follow on Facebook!

source: https://liveshare.vn

xem thêm các bài viết về Thủ Thuật: https://liveshare.vn/thu-thuat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.