[Tập 324]: Thế Giới Hoa Tạng Là Gì? || Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa

1



Danh Sách Phát: https://bit.ly/3bnQVu0​​​​​​​​​​​​​​​…​
[Lão Pháp Sư Tịnh Không]: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[Tập 324]: Thế Giới Hoa Tạng Là Gì?

“Hoa giả, lý dã. Lý biến pháp giới, tạng chư pháp ư kỳ trung, cố viết hoa tạng”. Đây là giải thích ý nghĩa của hai chữ hoa tạng. Ông ta đem “Hoa” nói thành “lý”. Được, cũng có thể nói được. Vì sao? Lý biến pháp giới. Nếu đem “hoa” giảng thành “sự” cũng nói được. Vì sao? Sự biến pháp giới. Lý và sự đều biến pháp giới. “Tạng chư pháp ư kỳ trung”. Bất luận là lý pháp hay sự pháp, “nãi chi ư bao quát hành pháp”, phương pháp tu hành đều có thể dùng chữ “hoa” này làm tượng trưng. Đây gọi là Hoa Tạng.

“Thị hoa tạng thế giới, tối thượng diệu lạc tại kỳ trung, cố viết Cực Lạc”. Hai chữ hoa tạng quý vị đã hiểu. Niềm an lạc vi diệu tối thượng ở trong Thế giới hoa tạng, nên gọi là Cực Lạc. Là chỗ tinh hoa nhất trong hoa tạng. Chỗ thù thắng nhất là Cực Lạc. Cực Lạc không xa rời hoa tạng, hoa tạng cũng không xa rời Cực Lạc. “Đương tri Cực Lạc dữ hoa tạng, tuy danh dị nhi phi dị xứ”. Tên không giống nhau, nhưng cùng một xứ sở chứ không phải hai.

Read more: https://hoiquanadida.com/phap-su/chi-tiet/tap-324-the-gioi-hoa-tang-la-gi-6781.html#ixzz6nTXEx8mb

Nam Mô A Di Đà Phật!
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
淨土大經解演義
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 14 tháng 03 năm 2011
Địa điểm: : Tịnh Tông Học Viên – Úc Châu
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn.
Biên tập: Bình Minh.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Theo dõi Hội Quán A Di Đà qua các mạng xã hội sau:

– Niệm Phật Đường Online: https://hoiquanadida.com​​​​​​​​​​​​​…​
– Fanpage Facebook: https://facebook.com/hoiquanadida​​​​…​
– Youtube: https://youtube.com/c/HộiQuánADiĐà​​​…​
– Twitter: https://twitter.com/hoiquanadida100​​…​
-Instagram: https://instagram.com/hoiquanadida/​​…​

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không.https://www.hoiquanadida.com/:​​​​​​​…​” Niệm Phật – Thành Phật”

#kinhvoluongtho11​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #adidaphat​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #niemphat​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #htTinhKhong​​​​

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc