Thiết kế Đồ họa là gì ? tâm sự về nghề thiết kế đồ họa

49Thiết kế đồ họa là 1 chuyên nghành thuộc về mỹ thuật, là sáng tạo ra các hình ảnh, các tác phẩm, sản phẩm phục vụ cho các triến dịch bán hàng hay quảng bá …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc