Thời gian là gì |Dòng Sông Thanh Tẩy _ J.Krishnamurti.

0Dòng Sông Thanh Tẩy
—————————————–
Nội dung
Phần 1:
1. Có thể từ hôm nay nhìn vào 30 năm trước, không phải từ 30 năm trước nhìn vào hôm nay.
2. Năng lượng thì hoài hòa, nó cũng là hỗn độn, đó nguồn suối của sáng tạo.
3. sự phủ định và tâm trí xa xưa
4. Ta đã chạm vào suối nguồn của năng lượng trong vạn vật
5. Hoài nghi là cốt tủy của tra vấn tôn giáo
6. Bổng dưng tôi thấy một bộ mặt
7. Có thể giữ cho não trẻ trung không
8. Bản chất của Thượng đế
9. Ý nghĩa của sự chết
10. Hãy học chết trọn vẹn với chính mình
11. Những giới hạn của ý nghĩ
12. Người ta có thể đi xa tới đâu
13. Tâm trí tốt
14. Thời gian là gì
15. Dòng dõi lòng từ bi
16. Không bắt đầu, không chấm dứt: Krishnamurti chín mươi tuổi. Lên đường qua sương núi

Phần thứ hai: Đối thoại với Krishnamurti
1. Cốt tủy lời giảng của Krishnamurti
2. Ông không nói điều Đức Phật đã nói sao?
3. Tưong lai con người là gì? David Bohm
4. Tại sao khó sống theo lời giảng của Ông quá
5. Làm sao thấy đúng cái chân chính nhất
6. Ta có thể sáng suốt trong thế giới
7. Có chấm dứt được sợ hải không
8. Cảm hứng nghệ thuật đến từ đâu
9. Quán tửong là gì? Chogyam Trungpa Rinpoche
10. Krishnamruti, ông là ai? Một trại sinh Saaen

Phần thứ ba: Nhìn Krishnamurti
1.Một thuở yêu đầu: Helen Knothe
2.Nhìn từ tôn giáo: A. Govinda, B.Griffiths, Julie Desniek, Samdhong Rinpoche, S.Takahashi
3.Nhìn từ triết học: Alan W.Anderson
4.Nhìn từ khoa học: David Bohm
5.Nhìn từ nghệ thuật: Howard Fast, Van Morrison
6.Nhìn từ võ thuật: Lý tiểu Long
7.Trong mắt một cụ tù: Angel P.Boyar
8.Vị đạo sư, bóng tối và tinh thần ngôn sứ, Nguyễn Ước

____________________________________________

– Tên sách: DÒNG SÔNG THANH TẨY
– Nhà xuất bản VĂN HỌC
– Tên tiếng Anh:
– Biên dịch: Nguyễn Uớc
______________________________________

Các bạn có thể ủng hộ Admin qua địa chỉ sau:
Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Nguyễn Xuân Huy
Ngân hàng Vietinbank: 108869039190.
Thank you very much!!!

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc