(TNTA 2019) Lê Minh Hoàng (Lớp 3.1, Trường Tiểu học số 2 Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình)

0(TNTA 2019) Lê Minh Hoàng (Lớp 3.1, Trường Tiểu học số 2 Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình)

source: https://liveshare.vn

xem thêm các bài viết về Giáo Dục: https://liveshare.vn/giao-duc