Trí tuệ nhân tạo – Máy học là gì? | Machine learning là gì? | Học máy là gì?| Tri thức nhân loại

5trithucnhanloai Học máy (tiếng Anh: machine learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc