Trùng Tang Là Gì – Thực Hư Chuyện Diêm Vương Sai Vong Linh Về Bắt Con Cháu Đi Theo?

14Theo quan niệm dân gian, nếu một người mất vào giờ xấu, sẽ biến thành quỷ trùng, bị âm binh dẫn về nhà để bắt người thân, khiến gia đình ấy liên tục có …

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc