WiFi Marketing là gì ?

2#ktt #ccna #ccnp #kainguyen #wifimarketing

Wi-Fi marketing từ góc nhìn kỹ thuật. Hiểu để có thể làm chủ Wi-Fi marketing

—————————————————————————————–
🔗 Website chia sẻ kiến thức về công nghệ : http://congdongcongnghe.com/

—————————————————————————————–
Series Mạng cơ bản : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQd3D0Eos95f1IuWBIY6Jw71MUVXoVcON
Series mạng cơ bản RCNA : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQd3D0Eos95dYJaQ0u9tiE5hjlyJEM_QY
Series Workshop/Webinar : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQd3D0Eos95fhEqXp8YekgRLUKYlJiAs-
Series Hướng dẫn cấu hình/Lab : https://www.youtube.com/playlist?list=PLQd3D0Eos95dFAze_9SgsD9eHt9CPsDsV

————————————————————————————-
By Kai Nguyen
CCNP & CWDP
Email : phuthinhbk31@gmail.com

Nguồn: https://liveshare.vn/giao-duc